Nieuwsbrief 3e kwartaal 2021

Nieuwsbrief juni-aug 2021

Lieve allemaal Daar waar wij een paar maanden geleden dachten dat het de betere kant op ging, is Bali sinds 14 augustus weer een hoog-risicogebied geworden en blijft dus voorlopig nog dicht voor toeristen. Covid-19 slaat hard toe, ziekenhuizen zijn overbelast en de steeds toenemende armoede onder de bevolking is schrijnend. Ondanks dat de vaccinatiegraad laag is in heel Indonesië, zijn in het tehuis alle personeelsleden en al onze kinderen vanaf 12 jaar minimaal 1x gevaccineerd, zonder noemenswaardige bijwerkingen en daar zijn wij heel blij mee. De scholen zijn weer begonnen, maar helaas nog steeds online. Maar gelukkig zijn er ook goede berichten………

Onze kinderen

Met onze kinderen in het kindertehuis gaat het gelukkig allemaal goed! Marinus en Vito zijn beiden geslaagd. Hiep, hiep, hoera! Het gaat met Marinus zelf naar omstandigheden goed en hij heeft zijn diploma gehaald! Echter kregen wij onlangs het trieste bericht dat zijn vader plotseling is overleden. Marinus was op dat moment gelukkig wel thuis op Sumba. Marinus zou een toelatingstest voor het leger doen, maar het bleek dat hij daarvoor helaas net te oud was. Een enorme teleurstelling voor hem! De keerzijde is misschien wel weer dat hij, nu met het overlijden van zijn vader, bij zijn familie kan zijn. We blijven hem nog vervolgen en wie weet wil hij toch nog een andere opleiding doen op een later moment. Vito is nu net gestart met een 1-jarige vervolgopleiding om daarna hopelijk als gespecialiseerd kok te gaan werken. Van deze ontwikkeling zijn wij pas later op de hoogte gesteld. De kosten hiervoor worden door de familie gedragen. Vito en zijn familie hebben ook niet eerder aangegeven dat deze wens er was. Vito is op een gegeven ogenblik naar huis gegaan en door het reisverbod op Bali is er weinig contact geweest tussen de leiding van het kindertehuis en Vito. Echter het belangrijkste is dat Vito doorstudeert en dat het goed met hem gaat.

De scriptie van Nindi loopt voorspoedig, moet deze voor 15 oktober inleveren en zij zal haar studie Hotel Management dan gaan afronden. Ook Devi is met de laatste loodjes bezig en zal 27 augustus afstuderen. Zij hoopt met haar diploma straks een goede baan te vinden. Yanus is geslaagd voor zijn toelatingstest om Engels te gaan studeren op de universiteit Mahasaraswati! Op het ogenblik is hij druk met de voorbereidingen, eind augustus stopt hij met werken en zal begin september starten met de opleiding. Yanus heeft nog geen persoonlijke sponsor. Wij hadden gehoopt dat stichting Belayar Yuk, nu nog de sponsor van Nindi, de sponsoring kon doorzetten, maar dan voor Yanus. Echter hebben ook zij helaas te kampen met de gevolgen van Covid-19. We willen hierbij dan ook een dringende oproep doen met de vraag of er mensen zijn die hem geheel of gedeeltelijk willen sponsoren. Of wellicht weet u iemand anders, een bedrijf of een andere stichting die een financiële bijdrage wil en kan doen. Voor meer informatie over Yanus’ studie kunt u mailen naar info@giri-asih.nl of contact opnemen per telefoon/whatsapp op telefoonnummer 06-23358982. In Asrama zelf is Adri overgeplaatst naar de SMA Ngurah Rai school, omdat zijn school wegens te weinig leerlingen gesloten werd. Joïs start dit jaar op het SMA Negri 1 Mendoyo in Negar. Voor Nederlandse begrippen is dit het middelbaar onderwijs. Het was eerst de vraag of hij naar het SMK, in niveau lager dan het SMA, zou gaan. Maar hij doet het zo goed dat het SMA haalbaar voor hem moet zijn. Joïs heeft een moeilijke puberteit achter de rug en we zijn daarom extra trots op hem! De andere kinderen zijn allemaal op dezelfde school gebleven, snakken er inmiddels naar om gewoon weer naar school te gaan, maar doen allemaal enorm hun best. Bewonderingswaardig! Nieuwe kinderen Er zijn 3 nieuwe kinderen aangemeld, waarvan wij er 2 hebben opgenomen in ons kindertehuis Asrama Pohsanten. Een moeder, die soms Banten(offermandjes) maakt in Pohsanten had haar 7 jarige zoon aangemeld. Thuis bleek het een erbarmelijke situatie te zijn en het jongetje was verwaarloosd, vooral door onvermogen van zijn ouders. Het jongetje heeft een verstandelijke beperking en daarom hebben zij hem eerst laten proef logeren in Asrama. Hierbij bleek dat hij niet op zijn plaats zou zijn daar, problemen zou geven met de andere

kinderen en vooral de rust in het tehuis ernstig zou verstoren. Het kindertehuis heeft een officiële werkvergunning, valt daarmee onder de Sociale Dienst en hierdoor kunnen zij een beroep doen op een maatschappelijk werkster. Na een bezoek van de maatschappelijk werkster in Asrama werd het jongentje door een psychiater onderzocht en getest. Daarop werd besloten hem niet op te nemen in het kindertehuis, maar aangemeld zou worden bij een bijzondere school en ouders zullen begeleid worden in hun thuissituatie door onze Yayasan Pohsanten Lestari stichting op Bali.

De War en Komang kunnen wij wel welkom heten!

Gede Wardike, roepnaam De War Hij wordt 10 september 12 jaar. Hij woont in Desa(dorp) Bontihing in de regio Singaraja op Bali. De War werd aangemeld door een oud bewoner uit een ander kindertehuis in de buurt, omdat hij wist dat de ouders de kosten voor zijn school niet meer kunnen dragen. Zijn vader heeft het gezin eerder verlaten en zijn moeder is hertrouwd. De War heeft een broer die verstandelijk gehandicapt is en hij is aangemeld bij een bijzondere school in Singaraja. De War zal naar de lagere school in Pohsanten gaan en houdt erg van zwemmen.

I Komang Agus Sandi Wirawan, roepnaam Komang. Komang is geboren op 4 februari 2007 en nu dus 14 jaar. Hij werd aangemeld door bu Desa, een van onze kokkinnen. Komang woont in Desa(dorp) Peliatan uit de regio Gianyar op Bali. Moeder overleed 4 maanden geleden en vader kan de kosten voor zijn school niet meer alleen dragen. Hij heeft nog een jonger zusje en een oudere broer en zus. Komang voetbalt graag en hij gaat naar de SMP N2 school in Mendoyo. Inmiddels zijn De War en Komang aangekomen in Asrama, ze doen het goed en hebben het naar hun zin. Wij wensen hun een hele goede en fijne tijd in ons kindertehuis! Wij hebben de sponsorpleegouders van Marinus en Vito bereid gevonden om hun sponsoring door te zetten voor de nieuwe kinderen. Daarvoor onze hartelijke dank!

Tu Rita, een van onze kokkinnen, heeft een 2e kindje erbij gekregen. Een zoon en zijn naam is ni Kade Ayu Wiantari, roepnaam Kade Juna. Moeder en zoon maken het beide goed. We wensen het gezin heel veel gezondheid en geluk toe samen met Kade Juna!

TK Tantri bestaat bijna 10 jaar, in de volgende nieuwsbrief meer daarover met wat leuke foto’s natuurlijk 🙂

Tuin, verse groente en fruit

De tuin floreert goed en geeft bijna genoeg dagelijkse verse groente. Een enkele keer moet er groente bijgekocht worden. Ook de fruitbomen die vorig jaar erbij zijn gepland doen het erg goed. Echter is het afhankelijk van de tijd van het jaar wanneer de bomen vruchten geven en wordt er met regelmaat ook fruit bijgekocht. Een aantal foto’s om jullie een indruk te geven van de huidige tuin 😊

Sponsors in het zonnetje

De sponsorpleegouders van vorig jaar zijn allemaal “hun pleegkindje” blijven ondersteunen of hebben een nieuw kindje onder hun hoede genomen. Wij zijn daar enorm dankbaar voor! James Kessels is niet alleen sponsor van de 2 buitenstuderende meisjes Eni en Maya, maar heeft ook dit jaar wederom zijn verjaardagscadeau in de vorm van geld aan ons kindertehuis geschonken. Het mooie bedrag was een hele verrassing voor ons! Familie de Visscher heeft ook dit jaar weer een prachtig bedrag gedoneerd om extra fruit te kopen en om de kosten van een jaarlijks tandartsbezoek te dragen (de tandarts op Bali wordt namelijk alleen vergoed in spoedgevallen). Deze donatie is voor onze kinderen heel fijn om ook hun gebit gezond te houden en problemen te voorkomen. We willen alle bovengenoemde, maar ook al onze sponsors die een eenmalige of maandelijkse storting doen voor algemene kosten enorm bedanken, mede namens alle kinderen en de leiding van het kindertehuis! Met uw steun kunnen wij onze missie en doel voor goede zorg en onderwijs bereiken!

Viering verjaardagen

Wanneer de kinderen jarig zijn worden ze altijd even in het zonnetje gezet, om ze zo een speciale dag te geven. De verjaardagen van de kinderen worden soms individueel en soms gezamenlijk gevierd. Een paar weken geleden zo ook de verjaardag van Anom (14 jaar), Sri (13 jaar), Mahendra (13 jaar) en Ayu (17 jaar) Ze kregen elk een eigen taart, er werd voor hen gezongen en ze kregen een klein cadeautje waardoor het een speciale dag werd. Het was een gezellige boel met lekker taart eten voor iedereen!

Van links naar rechts de jarige Mahendra, Sri, Anom en Ayu. (aan de kop zijn kant staat Cinta)

Bestuursveranderingen

Zoals jullie wellicht in de mail hebben gelezen is Edwin vanwege persoonlijke omstandigheden gestopt als penningmeester. Wij willen hem hartelijk bedanken voor zijn enorme inzet en warme betrokkenheid bij ons kindertehuis op Bali en wensen hem alle goeds voor de toekomst! Gelukkig heeft een nieuwe penningmeester zich aangediend, namelijk Tim Jan Huldman.

Wellicht is hij al bekend bij jullie. Tim Jan is de partner van onze vrijwilliger begeleidster Daisy en zo is hij inmiddels al een tijdje betrokken bij onze stichting. Hij heeft ook een half jaar in ons tehuis verbleven. Daar heeft hij zich op verschillende fronten ingezet. Zo heeft hij onder andere het tuinproject (mede)ontwikkeld en geleid. Tim heeft gestudeerd op de universiteit van Wageningen en heeft zijn kennis en kunde daarna op verschillende plekken in de wereld ingezet. Vaak ging het om een vorm van ontwikkelingswerk waarbij land en watermanagement, klimaatadaptatie en verduurzaming een belangrijke rol speelden. In 2019 heeft hij zijn werkzaamheden als projectmanager in Ghana beëindigd en is naar Bali afgereisd om zich daar in te zetten voor ons tehuis. Wegens de COVID-19 pandemie zijn Tim en Daisy in 2020 naar Nederland teruggekeerd en wij zijn blij dat hij zich nu, vanaf Nederlandse bodem, voor ons blijft inzetten. Wij heten Tim hartelijk welkom in ons bestuur! Met de secretarisfunctie zijn wij nog bezig en komen wij graag in de volgende nieuwsbrief op terug.

Mocht je ondanks de nieuwsbrieven vragen hebben over de kinderen of het tehuis zelf, schroom dan niet ons te mailen of bellen. info@giri-asih.nl /06-23358982. Mede namens het gehele bestuur, blijf allemaal gezond en tot in de volgende nieuwsbrief.

Sampai jumpa! Liefs, Hagar